امروز : 

7 اسفند 1402 3:24 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

23 خرداد 1401

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده1

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس