امروز : 

7 اسفند 1402 5:24 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

نام و نام خانوادگیرشتهمقطعسمت
عاطفه جهانشاهی روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد 
فاطمه صدقی ثابتمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشدمدرس دانشگاه، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سارا جوکارمدیریتدکتری تخصصیدکتری تخصصی مدیریت کسب و کار
محمد رضا صفری چاکریحسابداریکارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
شهاب ضیاءبخش  مدیریت صنعتیدکتری تخصصیمدرس دانشگاه و جانشین رئیس تعالی و سیستم های مدیریت سازمان مالیبل سایپا  
 سارا محمدی کله سرلو اگروتکنولوژی-علوم و تکنولوژی بذر  کارشناسی ارشد 
نرگس سلیمی کارشناسی ارشدشاغل در معدن سنگ آهن دیوالان سردشت ( مسئول فنی ). شاغل در بیمه دانا ( مسئول و کارشناس بیمه های عمر).
محمدمهدی نظری مهندسی مکانیک جامداتدکتری تخصصیمدرس دانشگاه، مشاور و برنامه ریز تحصیلی و کنکور، استاد ریاضی و فیزیک کنکور
حسن صادقی یونسیجغرافیادکتری تخصصیمدرس دانشگاه و پژوهشگر رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی (کارآفرینی در فضای روستایی)
بهمن مقیمی مدیریتفوق دکتریاستاد تمام دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه گرجستان کارآفرین و مشاور دولت در سرمایه گذاری خارجی
مجید رفیعیان اصفهانیمدیریت کسب و کاردکتریمدیر مسئول موسسه ی فرهنگی – هنری – آموزشی بسته نگار سپاهان