امروز : 

4 خرداد 1403 11:01 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

                                                                                                اعضای کمیته علمی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت و جایگاه

 1

دکتر آیدین سلام زاده

استادیار دانشگاه مدیریت تهران

2

دکتر سعید علیپور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

3

دکتر عادل شاه ولی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

4

دکتر سامان عبادی

هیات علمی مرکز آموزش علمی و کاربردی

 5

دکتر محمد جواد حسین زاده

هیات علمی مرکز آموزش علمی و کاربردی

6

دکتر امیر جبلی

دکتری تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 7

دکتر جاوید رخشانی

دکتری تخصصی مدیریت دولتی

8

دکتر مصطفی یوسفی طرزجان

هیات علمی مرکز آموزش علمی و کاربردی

 9

دکتر بهروز اسکندرپور

استادیار دانشگاه پیام نور

10

دکتر سید پدرام موسوی

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

 11

دکتر هاشم مظفری

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

12

دکتر تورج حسن زاده ثمرین

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی استان اردبیل

 13

دکتر زهرا علیپور

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

14

دکتر عظیم صلاحی کجور

استادیار دانشگاه مازندران

 15

دکتر سامان محمدی

استادیار دانشگاه نیشاپور

16

دکتر محمد رضا عباسی

استادیار دانشگاه آذربایجان شرقی

 17

دکتر مجید فتاحی

استادیار

18

دکتر عادل شاه ولی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
19

دکتر باقر عسگرنژاد نوری

دانشیار دانشگاه ارومیه

 

20

دکتر عبدالرحیم هاشمی

مدرس مرکز

 21

دکتر امیرعلی فرهنگ

مدرس مرکز

22

 دکتر اسحاق رسولی

استادیار مدیریت

 23

دکتر فرزاد ستاری

استادیار مدیریت

24

دکتر نادر نقش بندی

عضو هیات علمی گروه حسابداری و حسابرسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

 25

دکتر علی نخچیان

عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی  موسسه آموزش عالی حکیم نظامی

26

دکتر ابراهیم جمشیدی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی  موسسه آموزش عالی حکیم نظامی