امروز : 

15 آذر 1401 10:40 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه 

با شرکت در چالش معرفی این رویداد، از مزایای ذیل بهره مند می گردید.

1- ارسال 1 مقاله به صورت رایگان (ابتدا بایستی معرفی انجام گردد).

2- صدور گواهی تقدیر

3- معرفی 2 نفر به عنوان عضویت در شورای سیاستگذاری رویداد

4- تقدیر و تشکر در روز برگزاری کنفرانس از معرفی کننده

5- اختصاص زمان 10 دقیقه ای سخنرانی به معرفی کننده

ضوابط چالش معرفی رویداد:

دانلود و پرینت پوستر کنفرانس به تعداد دلخواه

نصب بر روی تابلو اعلانات دانشکده، دانشگاه، انجمن، اندیشکده، پژوهشکده، سازمان، موسسه، شرکت، محل کار و …

گرفتن عکس از تابلو اعلانات که پوسترها بر روی آن نصب هستند و ارسال از طریق ایمیل s.saebniya@gmail.com