امروز : 

7 اسفند 1402 4:58 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

1تأثیر قابلیت بازاریابی و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش  الهام اسدی، محمدتقی صادقیپذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

2

راهکارهای برون رفت از چالش های صندوق های بازنشستگی

سماء ایلخانی پور ، سعید زرندیپذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

3

بررسی نقش سرمایه­ گذاری­های مکمل در تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش بهره ­وری

علیرضا محمودی­ فردa، فاطمه شهبازیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

4

تحلیلی بر عوامل موثر بر گرایش زنان نسبت به “مصرف برندهای خارجی پوشاک” (مطالعه ی موردی: زنان شهر یزد)

مریم نارگونی a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

بررسی تاثیر ساختار واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدیه اصفهانی زاده a، سجاد کرد منجیریb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

6

ارتباط حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عاطفه فرصتی جویباری a، سجاد کرد منجیری b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

7

بررسی تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

 

امیرحسین پور صاحبیa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

8

نقش مدیریت توانمند برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

محسن ادیبانa، یوسف یزدان پرستb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

9

بررسی تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

 

مائده عزتی جدیدی a

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

10

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در حسابداری

 

عقیله بستانی اصلa، یاور محمد بخشb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

11

بررسی تأثیر ویژگی‌های مالی شرکت‌ها بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: مدیران بانک ملی استان آذربایجان شرقی ) 

محمد اره کش سلماسیa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

12

بررسی و کنترل کیفیت در مراحل تصفیه شکر خام

علیرضا محمودی فردa، امیرحسین رضاییb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

13

مروری بر تئوری های ساختار سرمایه

 

امید سمیعیa، حسینعلی مشکانیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

14

مروری بر عوامل موثر در ساختار سرمایه

امید سمیعیa، حسینعلی مشکانیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

15

مروری بر بیمه عمر، موارد تحت پوشش این بیمه و مزایای آن

سمیه صائب نیاa، نرگس سلیمیb، رقیه افشاریc

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

16

نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران 

محمد محسن حائري زادهa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

17

مروری بر اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران 

میثم صنیعی فرa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

18

بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی 

فاطمه محمد زادهa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

19

رابطه بين تنوع محصول و بكارگيري سيستم بها يابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سميه بخشي كيا a

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

20

بررسی تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

سمیه صائب نیاa، حمید رضا خدادادیb، فهیمه سادات موسوی c

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

21

مروری بر نقش بازاریابی الکترونیکی درتوسعه اقتصادی

 

سميه بخشي كيا a

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

22

مروری بر مدیریت بحران در سازمانهای دولتی

 

علیرضا منجمa، شبنم کلجهb، زهرا خلیلی c

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

23

مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت بحران

فهیمه سادات موسویa ، مصطفی یوسفی b محمد رضا اردهالیc

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

24

 بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری جو سازمانی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

 

یاور محمد بخش a ، عقیله بستانی اصل b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

25

بررسی تاثیر اطلاعات عملکرد نسبی بر حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارشهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های شهرستان کرمان)

سامان شهسواری پورa ، مینا ابوسعیدیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

26

بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری در صنعت بیمه

سمیه صائب نیاa ، امین بلالیb  سارا سعادتیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

27

مطالعه­ ای روی فساد اقتصادی و بررسي تاثير فساد اقتصادي بر صادرات صنعتي و تاثیر مثبت صادرات کالا  بر رشد اقتصادی 

علیرضا محمودی­ فردa، ملیکا زینی پیروزb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

28

مطالعه­ ای روی احسان و ابعاد آن در زندگی انسان

علیرضا محمودی ­فردa، مرضیه عباسیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

29

انتشار بلاک چین در صنعت بیمه با تحلیل و مرور نشریات علمی دانشگاهی و تجاری

احمدرضا پورجلالی a

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

30

مروری بر اهمیت دوسوتوانی رفتاری کارکنان دستگاه های دولتی 

آرزو صدیق نیاa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

31

تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک برآگاهي و شهرت برند (مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران در شهر اردبیل)

حمید شایسته پورa، سید منصور فاطمیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

32

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر اعتماد و رضایت مشتری در فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا

 سید محمد میر محمدی شکتائیa، سوگند جهان بخش پورb، فاطمه عاشوریc، نسترن هاشمیd

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

33

اهمیت و ضرورت مدیریت در خانواده  با تاکید بر تحکیم خانواده 

قاسم پورایمانa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

34

مروری بر عوامل فرایادگیری در منابع انسانی  

حامدباقری توستانیa*، مهسا نیکنامb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

35

مروری بر ارتباط بین اهداف حسابداری و و جه نقد

زهرا ثانوی عباس آبادی a

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

36

رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران   

محمد مدنیa، فرهاد امیریb، سعید لازمیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

37

گزارشگری مالی در شرایط عدم ثبات اقتصادی

مهدی علی نژاد ساروکلائی a ، رعنا کمالی b

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

38

بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره و مدیریت سود فرصت طلبانه و واقعی بر تداوم سود

سید محمد  میر محمدی شکتائی a ، سمیرا گوران اوریمی b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

39
بررسی تاثیر تنوع جنسیتی بر بروز تقلب
در صورتهای مالی با توجه به نقش
تعدیلگر مالکیت دولتی

مریم برادران a ، نرگس امانی b

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

40

تغییر الگوی مسئولیت اجتماعی در شرکتهای سهامی بعد از ورود کرونا ویروس

مهدی علی نژاد ساروکلائی a، مهناز علی اربطانیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

41

شناسايي پيامدهاي حاصل از استرس مالياتي مؤديان مالياتي با استفاده از تکنيک دلفي فازي

آرزو دیلم صالحیa*، حامد باقری توستانی b

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

42

بررسی رابطه معنویت در محیط کار بر سلامت روان با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان

زهرا افسریa ، شهرام فردادb ، فاطمه موحدنیاc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

43

نقش پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب در حادثه

فریبا رمضانیa

 

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

 44

مروری برمبانی نظری اندازه موسسات حسابرسی در ایران و سایر کشورهای جهان

رحمان ساعدیa، سجاد نصرb، امیر رنگرزc، هادی رجبیd

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

45

کسب و کار اخلاق مدارانه و بالاترین سود

یحیی تقی زادهa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

46

عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی بر سلامت روان شهروندان

لیدا سیفa، ابراهیم کردیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

47

تاثیر احساسات  مشتری برنگرش و قصد خرید مجدد در خرده فروشی آنلاین مواد غذایی

  کیمیاجوادقزوینیa

 

در حال بررسی

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

48

بررسی تاثیرنقش اینفلوئنسر ها بر خرید مجدد مصرف کنندگان آنلاین

  هانیه اخلاقیa

در حال بررسی

دانلود مقاله

دانلود گواهی

49

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی  بر وفاداری مشتریان فروشگاه های اینترنتی با تاکید بر نقش میانجی متغیر های رضایت الکترونیک  و اعتماد الکترونیک  (مطالعه موردی : شبکه اجتماعی اینستاگرام)

مریم سعیدیان a 

در حال بررسی

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

50

کاربرد‌های داده‌کاوی در صنعت

نادر وفایی فر*1؛ الهام مقدم نیا2

در حال بررسی

دانلود مقاله

دانلود گواهی

51

نقش دفتر مدیریت پروژه در مدیریت پروژه پایدار

مهفام قنبري a 

حذف مقاله

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

52

 بررسی راهکارهای کاهش مالیات بجای فرار از مالیات

علی اژدری a، سپیده دهستانیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

53

مروری بر بانکداری اسلامی و ربا

علی اژدری a، سپیده دهستانیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

54

نقش سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در اقتصاد دیجیتال

مهدی علی نژادساروکلائی a، محمدامین حکیمیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

55

بررسی مبنا و ماهیت صندوق تامین خسارات بدنی

سید احمد هاشمیa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

56

بررسی ابعاد سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صندوق تامین خسارات بدنی

وحید قانعی زوارق،a سینا طعامیb، محمد وفاخواهc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

57

تحلیل تحول دیجیتالی استعدادهای حسابداری سازمانی از دیدگاه بلاک چین

پدرام صنعتیa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

58

بررسی اثرات مالکیت و میزان اعضای هیئت مدیره مدیران مستقل بر سود دهی  دارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی ذبیح زاده a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

59

ارتباط بین کیفیت سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی

احمد محمدیa، سهند ایمان شعارb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

60

مقایسه عملکرد وضعیت بیمه‌گری محصولات کشاورزی در ایران با کشورهای ترکیه، اسپانیا و ایالات متحده در دهه 2010 میلادی

نیکو طاهریa، مهرنوش اقتداریb، محمد جعفریc، علی هادی‏پور‏گودرزیd

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

61

مروری بر مفهوم تعامل در سازمان

سیدعلی شیرین نژاد a، مهدی حسینی bپذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

62

بررسی رابطه  بین هوش هیجانی و  بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان مدرسه فرزانگان پارس آباد

بهنام صولت پتلو a، غلامرضا باقرزاده لاهرود b، عظیم بلدور c

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

63

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی فرزندان طلاق در شهر پارس آباد

 مسلم درخشان a  ، سلامت بهروز گبلو b، حسین جلالی c

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

64

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بیله سوار

رجب فضلی کردآباد a، احد لامعی b، مهدی باوفا کورعباسلو c

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

65

نقش تعدیلی استقلال حسابرس بر ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی و شفافیت اطلاعات مالی

مهدی زینالیa، جبرائیل کبیری b

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

66

مروری بر نقش فناوری بلاکچین بر بهره­وری نیروی انسانی در صنعت بیمه (مزایا، معایب و اهمیت آن)

حمید شایسته پور 1، سید منصور فاطمی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

67

بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری بر نگرش به برند و بازاریابی محصولات بهداشتی

سمیه صائب نیاa، مبینا برزگرb، سهیلا سهرابیc

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

68

مروری بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در سازمان

سمیه صائب نیاa، مینا ارجمندنیاb، مهدی پناهنده ینگجهc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

69

مروری بر نقش کمیته حسابرسی در نظارت بر گزارشگري مالي

لیلا جعفریa

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

70

بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی در صنایع استراتژیک و غیراستراتژیک

الهام جلالی کلکناریa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

71

بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل و ویژگی‌ های مالی بر مدیریت واقعی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هادی موسی زاده قورتلوa ، هادی داورپناهb 

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

72

مروری بر مدیریت بحران و عملکرد سازمان

سمیه صائب نیاa، ملیحه رشید عيسي قوجه بگلوb، حسن باقری مقدمc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

73

رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی، اضطراب دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 2 شهر تبریز

نیکروز میرزایی فردa ، رضا اسکندری انگوتb  ، آیت آگاهی گیگلوc ، علی محمود پور بسطام d

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

74

بررسی تاثیر شیوه های مدیریت ریسک بر عملکرد فرایند زنجیره تامین شرکت لاستیک بارز کرمان

وحید باقریان a، سکینه شمس الدینیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

75

بررسی رابطه بین ویژگی­های مالی و بازده سهام شرکت­های صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی گلستانی حتکنی a، سکینه شمس الدینیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

76

نگاهی به تاثیرات تحریم های بین المللی بر صنعت بیمه ایران

هادی ملک a، ندا سعیدیb ، نادر ابراهیمی c

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

77

تحلیل چالش ها و فرصت های صنعت بیمه ایران

در فضای پسا تحریم

هادی ملک a، ندا سعیدیb ، شکوه نامدار cنادر ابراهیمیd

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

78

بررسی تاثیر تنوع در حسابرسان صورتهای مالی بر کیفیت حسابرسی

مرتضی بابائیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

79

تحلیل تاثیر قوانین و صنعت بازاریابی ایران بر سرمایه گذاری خارجی و روابط تجاری بین المللی

هادی ملک

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

80

مروری بر مفهوم فناوری  اطلاعات سازمانی

زهرا حقدوستa ، مهدی حسینیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

81

بررسی رابطه بين محافظه كاري در حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی طهماسبی a

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

82

بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هادی موسی زاده قورتلوa ، آرزو جمالی مغانلوb 

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

83

بررسی و کاربرد اینترنت بر حسابداری

علی باقری

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

84

بررسی تاثیر محافظه کاری در حسابداری بر هزینه سرمایه

محمدعلی طهماسبی1 ؛ ماریا باطبی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

85

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر دوسوتوانی نوآوری با توجه به نقش متغیرهای جهت گیری نوآوری و قابلیت های پویا

حمیده شکاری1، ملیحه طال ساز2، مجید حاجی صادقی نژاد2

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

86

بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم احمدیa ، سیدمحسن احمدیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

87

بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و پرداخت سود سهام با تأکید بر جریانات نقد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صادق حبوبیa، مینا شیخیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

88

بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکتی بر ارزش مازاد وجه نقد با نقش تعدیلی شفاف سازی مالی

کیانا سادات محمدیa جواد طوفانی چهاردهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

89

بررسی تاثير تخصص مالي هيات مديره بر تامين مالي شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم احمدیa سیدمحسن احمدیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

90

بررسی تاثیر سودآوری شرکت بر رابطه بین کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه؛ شواهدی از ریسک شرکت

کیانا سادات محمدیa ، جواد طوفانی چهاردهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

91

نقش محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هادی موسی زاده قورتلوa، یونس ملالو b

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

92

 شفافیت اهداف سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان

عاطفه خنار صنمی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

93

بررسی تاثیر درجه اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ارزش افزوده بازار شرکت‌ها

عبداله شفیعی نسبa، سیدمحسن احمدیb

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

94

بررسی تاثیر اجتناب و ریسک مالیاتی بر هزینه استقراض شرکت‌ها

1-نرگس جعفرپور 2-سیدمحسن احمدی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

95

تأثیر اثربخشی مدیریت حسابرسی یکپارچه بر پایداری کسب‌وکار در شرکت‌های تولیدی با نقش تعدیلی فرآیند حسابرسی داخلی

آرش فخیم ، نسرین صدری

پذیرش

 دانلود مقاله

دانلود گواهی

96

بررسی تاثیر بازاریابی محتوا و تبلیغات الکترونیک بر قصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی تبلیغات شفاهی الکترونیک

حمیده شکاری1، حمیدرضا قره چاهی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

97

تاثیر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عصمت قاسم زاده

در انتظار بررسیدانلود گواهی

98

استفاده از تحلیل اهمیت- عملکرد در ارزیابی شکاف بین برنامه های مدیریت استعداد و تعیین اولویت های بهبود

اقبال محمدپور1، شیروان کیوانی*2، فاطمه دکامینی3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

99

مروری بر دیدگاه‌های مربوط به محافظه‌کاری حسابداری

میترا زابلی پیله رودa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

100

بررسی عوامل موثر بر گزارشگری مالی

علی باقری

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

101

بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط بامشتری برنگرش به برند و بازاریابی محصولات بهداشتی (67)

سعید ایزدبخش

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

102  

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

103

تاثیر وضعیت نقدینگی بر ریسک حساب های دریافتنی

عبدالحسین طالبی نجف آبادی،1  ندا ریحانی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

104

تاثیر سود انباشته بر ریسک حساب های دریافتنی

عبدالحسین طالبی نجف آبادی،1  ندا ریحانی،2 نرجس کمالی کرمانی3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

105

تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر دوام کسب و کارها( مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط کرمانشاه)

پریسا بهمنیa، الناز چاره جوb*

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

106

تاثیر فروش  بر ریسک حساب های دریافتنی

عبدالحسین طالبی نجف آبادی1، ندا ریحانی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

107

بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی مدارس ابتدایی شهرستان تربت حیدریه

محمد یعقوبی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

108

زمینه ها و موانع کاربست مدیریت مدرسه محور در ایران

(مطالعه ی موردی: مدیران و معلمان مقطع متوسطه ی اول شهرستان رشتخوار)

سیده هدیه حیدری سهیدان

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

109

مروری بر نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصاد

محمد مهدی جعفری ندوشنa، علی شاکرمیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

110  

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

111

اثرات اقتصاد هوشمند بر رشد اقتصادی(با تأکید بر اقتصاد دیجیتال)

علی رستمیانa، علی جلیلوند نکاریb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

112

بررسی تاثیر  اخلاق حرفه ایی در علم حسابداری و عوامل ایجاد فساد اخلاقی در حسابداری

سید محسن احمدی1، شیوا علی زاده بهبهانی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

113

مطالعه و شناسایی مشاغل خانگی جدید و امکان توسعه آنها در ایران

امیر علی فرهنگ

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

114

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با متغیر میانجی تعارض پالایشگاه نفت و گاز کرمانشاه

علی مالمیرa، میترا دیلمقانیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

115

 تأثیر تنوع هیئت‌مدیره به مدیریت سود واقعی در بازار سرمایه تهران

داود نوروززادهa ، لیلا عباس زاده اصلb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

116

بررسی عوامل تاثیر گذار در روند بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی مطالعه موردی بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل دی ماه 1398 سیستان و بلوچستان

امین عدیلیa، احسان عدیلیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

117

سطح‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء مدیریت دانش در تسهیل روابط با مشتریان

مهرداد شیرقاضیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

118

سطح‌بندی عوامل مؤثر بر شبکه‌های اجتماعی و نقش آن در کارآفرینی جوانان

مهرداد شیرقاضیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

119

مروری بر حسابداری مدیریت استراتژیک

سید محسن احمدی1، محمدرضا خواجویان 2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

120

بررسی نقش هوش هیجانی در حسابداری

سید محسن احمدی1، جواد افشین پور2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

121

بررسی تاثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره در اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هانیه حسنی 1، سید داود حسینی راد(نویسنده مسئول)2. فاطمه داروغه حضرتی3.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

122

بررسی  رابطه بین رهبری کارآفرینانه و تعلق سازمانی در  شهرداری های استان کردستان

هيوا مظفري كرد1 ، منصور خاكسار2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

123

مروری بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بین المللی و دیجیتالی

غزاله برزگرa ، مسعود عسکرزاده b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

124

بررسی حقوقی بیمه های بین المللی

علیرضا بیژن زاده a، مصطفی رفیع زاده b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

125

روش های پیاده سازی مدیریت ریسک در بیمه شخص ثالث

مصطفی رفیع زاده، a، علیرضا بیژن زاده b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

126

بررسی شاخص های مالی بازار سرمایه بر حسب اندازه و صنعت

مروارید نشائی مقدم 1

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

127

نقش خدمات ارز ديجيتال در جذب مشتري و بهبود بهره‌وري سیستم بانکی (مطالعه موردی؛ كشاورزي)

داود نوروززادهa ، جلال فرجامb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

128حسابرسی زیست محیطی

* آرش محمدی‌نافچی، ** شهناز علیخانی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

129

کنکاشی بر حسابداری اسلامی

سید محسن احمدی1، عبدالرضا آقاجری2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

130

بررسی نقش سرمایه گذاری و افزایش سوددهی

سید محسن احمدی1، ساناز غضنفری دمیه2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

131

نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد حسابداری در کسب و کارهای کوچک

سید محسن احمدی1، ابراهیم دژاگه2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

132

بررسی فقهی و حقوقی عدالت جنسیتی در نظام حقوقی خانواده

مظفر فولادوند1

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

133

بررسی قیمومیت،  ولایت و وصایت در نظام حقوقی خانواده

مظفر فولادوند1

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

134

تاثیر رفتار غیراخلاقی همکاران بر نیت اخلاقی حسابرسان با تاکید بر نقش ماکیاولیسم

اعظم شکری چشمه سبزی1، نیلوفرفارغی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

135

کیفیت حسابرسی داخلی

دکترکریم نخعی،غزاله برزگر، مسعود عسکرزاده ،رسول مرادی پور 

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

136  

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

137

  

پذیرش

دانلود مقاله
138

تدوین استراتژي مناسب برای شرکت دانش بنیان فناوران میلاد اختراع

قاسم تقی زادهa، عباس محمدیb، علی مالمیرc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

139

تاثیر ارتقا روابط بین شعب،نمایندگان و کارگزاران درافزایش فروش انواع بیمه نامه

ایمان فتح اله نجارباشی ،سوسن سوداگر، شرمینه تبریزی 

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

140

بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زینب میرزایی a ،

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

141

بررسی تاثیر بحران همه‌گیری کووید 19 بر کیفیت اطلاعات مالی با توجه به نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین مظلومانa ،

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

142

 

 

پذیرش

دانلود مقاله

143

نقش هوش هیجانی در تمایل به ترک سازمان

محمدامین جهاندار لاشکی، جعفر کیالاشکی، عظیم صلاحی کجور

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

144

 بررسی تاثیر عملکرد بانکداری الکترونیک بر شاخص کاهش اشتغال و افزایش بهره وری نیروی کار در بانکهای دولتی ،مطالعه موردی بانک ملی استان اردبیل

اسحق رسولی1، فرزاد صادق وند2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

145

تأثیر حاکمیت شرکتی و  پاداش مدیریتی بر تقلب گزارشگری مالی

بهنام کلامی1 ، بهروز قربانی2*

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

146

مطالعه عملکرد هوش تجاری در پیشبرد اهداف سازمان (با نگرشی به مساله مدیریت برند)

پریسا بهمنی تادوانی a، محمدرضا قانع b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

147

بررسی تاثیر عوامل مرتبط با رابطه بین مشتری و کسب و کار آنلاین بر وفاداری مشتری

محمدرضا قانع a، پریسا بهمنی تادوانی b،

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

148

بررسی تاثیر عوامل روانی فردی و جامعه شناختی اعتماد بر پذیرش فین تک و اینشور تک

تحفه قبادی لموکی1، زانیار قربانی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

149

مروری بر تأثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

عقیله بستانی اصل a، مهرداد ولی‌زاده b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

150

بررسی مبانی تئوریک تاثیر فرهنگ شرکتی بر رابطه بین حسابداری منابع انسانی و عملکرد شرکت

سامان محمدیa، سعیدکریمیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

151

بررسی  تاثیر نگرش و تعهد حرفه ای بر تمایل و رفتار خود توسعه ای همراه با اثر تعدیل گری حمایت سازمان و حمایت سرپرست

منیره عسگری نژادa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

152

بررسی آخرین پیشرفت­ها و فرصت­های مبتنی بر اینشورتک در استارتاپ­های بیمه­

مرتضی نوید a، افشین محمدیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

153

  

پذیرش

 
154

نقش تعدیلگر مالکیت نهادی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

محدثه ملائی لاکسارa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

155

بررسی تاثیر دیدگاه مسئولیت اجتماعی بر تقویت خلاقیت کارکنان با نقش واسطه ای مشارکت کاری و ایمنی روانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران شهر همدان)

حسام مسلخیa، علیرضا پیرحیاتیb.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

156

  تاثیر ویژگی‌های شغلی مبتنی بر هوش مصنوعی و بحران جایگزینی درک شده بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان شرکت‌های با فناوری پیشرفته (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

علیرضا نادریa، علیرضا پیرحیاتیb.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

157

بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرضیه خردپورa، محسن محمد نوربخش لنگرودی b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

158

مبانی و اصول چرخه خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی مهارت ایران

جواد صدقی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

159

رابطه بین حسابداری با تکنولوژی و فناوری اطلاعات

محدثه ملائی لاکسارa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

160

بررسی عوامل موثر بر  پذیرش دولت الکترونیک از سوی شهروندان ایرانی مورد مطالعه: کتابخانه ملی ایران

منیره عسگري‌نژاد

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

161

نقش رهبری در سازمان

محمد حجتی نخودچریa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

162

تاثیر انعطاف­پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابت­پذیری با نقش میانجی فرایند تجارت الکترونیک و مشارکت زنجیره تأمین (مورد مطالعه: دیجی کالا)

مهدی بقایی1، میثم عرب زاده2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

163

تاثیر عدم اطمینان مالی بر لحن گزارشگری مالی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت و آشفتگی مالی

مهدیه مدیر خازنی1، کبری زرگر2، جیران صدیقی3، سید حسام وقفی4

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

164

رابطه تفاوت سود حسابداری و مالیاتی، جریان نقد عملیاتی و بدهی‌ها با ثبات سود

مبینا اسکندری aحجت اله آتشی گلستانی b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

165
چارچوبي براي ارزيابي و انتخاب سيستمهاي بهينه پرداخت الكترونيكي امن و ناشناخته
محمدرضا ثنایی1 ، ادریس عباس زاده2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

166

بازاریابی سبز در پرتو نقش پیش برنده ی نوآوری­ها

حسن رشیدی1-فائزه رضایی2– سحر ستاره آسمان3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

167

 رابطه میان فناوری اطلاعات وارتباطات و تعادل بین کار و خانواده

رضا دیوسالار، داود کیاکجوری

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

168

نقش کدهای اخلاقی در توسعه ی پایدار شهری

جعفر کیالاشکی، داود کیاکجوری، محمدجواد تقی پوریان

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

169

ارزیابی توسعه گردشگری اردبیل با استفاده از مدل سوات (SWOT): مطالعه موردی شهر اردبیل

رسول اسماعیلی کیا1، اقباله عزیز خانی،2 صمد عابدینی3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

170

رابطه بین مدیریت ریسک شرکت با کارایی سرمایه گذاری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا ذوالقدریa،حامد صالحی صابرb،بهروز قربانیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

171

تاثیر حق الزحمه حسابرسان بر اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

معصومه ابراهیمی مرمتی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

172

ارائه مدلی جهت رتبه بندی انواع زباله ها در زنجیره تامین پسماندهای پزشکی

الهه میگلی نژادa، حمید شاه بندرزادهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

173

طراحی مدل نگرش مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس مبتنی بر رویکرد آمیخته

مریم علی­نژادa، شهرام صلواتیb، محمدعلی نسیمیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

174

بررسی رابطه بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه با نوآوری در کسب و کار شرکت‌ها(مورد مطالعه: شرکت کاله)

فرشید بصیری a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

175

بررسی رابطه بین مدیریت سود، کیفیت حسابرسی و هزینه‌های بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سمیه برارزاد آرائیa، عباسعلی پورآقاجانb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

176

نقش دولت الکترونیک در توسعه و گسترش کارآفرینی

سپهر اصغرزاده1، عادل صفری2 ، مریم اندوز3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

177

پدیده نوظهور بی تفاوتی شهری: علل و پیامدهای آن

امیرعباس بابکیان پورa، علیرضا اسلامبولچیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

178تاثیر بحران نقدینگی بر تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا ثانوی عباس آبادی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

179
 بررسی نقش اثر تعدیل کننده دقت پیش بینی سود بر کیفیت اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار تهران

خدیجه رئیسیان پروری

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

180

بررسی رابطه محافظه کاری مدیریتی و سیاست های شرکتی

نادر نقش بندیa، اشکان محمدیb،آرش الهی شیروان

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

 

181

بررسی رابطه احساسات سرمایه گذار، رتبه اعتباری و بازده سهام

سمانه امام وردیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

182

بررسي تاثیر فاکتورهای شخصی، اگاهی برند و وفاداری به برند بر قصد خرید پایدار با نقش میانجی باور فاصله قدرت  (مورد مطالعه : مشتریان پوشاک چرم مشهد)

فهیمه پورحسنa، زهرا اکبریb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

183

بررسی عوامل تعیین کننده توانایی حسابرس در کشف تقلب: عوامل داخلی و خارجی

مهدی فیلسراییa، روح اله جنگجویb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

184

آیا اجتناب مالیاتی شرکت ها باعث منفعت  طلبی)ایجاد امپراتوری( مدیریتی می شود؟

فاطمه دلپسند زیدانلوa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

185

بررسی رابطه نااطمینانی سیاسی و چسبندگی هزینه ها

نادر نقش بندیa، زهره روحانیb، هادی سعیدیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

186

بررسی تاثیر بی عدالتی درک شده بر بیگانگی از کار و قصد ترک سازمان با نقش میانجی بدبینی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان امور مالياتي شهر مشهد)

احمدرضا مدبرنیا a، محمد رئوفی پورb، آلالهع افشانc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

187

بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارآمدی سرمایه گذاری در نیروی کار

نادر نقش بندیa، مجید رضا سرقودیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

188

تاثیر سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت: بررسی شواهد قبل و بعد از همه گیری  کوید -19 در شرکت های گروه گلریز مشهد

بنت الهدی قنبرزادهa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

189

بررسی تاثیر شیوه های نوآوری بر پایداری عملکرد شرکت با تاثیر نقش تعدیلگر آشفتگی بازار(مورد مطالعه: مدیران و مشاوران شاغل در املاک منطقه 9و11و12 در مشهد)

مهدی ضیائیان مفیدa، علی نحچیانb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

190

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر تصمیم انتخاب با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری برندسازی احساسی (مورد مطالعه : مشتریان رستوران های شهر مشهد)

مصطفی جراحی مقدمa، علی نخچیانb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

191

بررسی تاثیر جهت گیری صادراتی بر عملکرد شرکت‌های  صادرات محور با نقش میانجی انعطاف پذیری هماهنگ (مورد مطالعه: شرکت‌های  فناور و دانش بنیان شهر مشهد)

علی لکزیa، آرش ممتاز اسلامیb،

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

192

بررسی تاثیر تعادل زندگی کاری بر حفظ کارکنان حرفه ای با نقش میانجی توانمندسازی روانی (مورد مطالعه : کارکنان جهاد دانشگاهی شهر مشهد)

آرزو یزدانیa، علی نخچیانb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

 

193

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ضعف سیستم کنترل داخلی بین محتوای اطلاعاتی مدیریت سود با تبیین نقش تعدیلی کمیته حسابرسی

جمیله یوسفی a، دولت زیدانلوb، رضا حشمتیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

194

بررسی تاثیر شیوه های نوآوری بر پایداری عملکرد شرکت با تاثیر نقش تعدیلگر آشفتگی بازار(مورد مطالعه: مدیران و مشاوران شاغل در املاک منطقه 9و11و12 در مشهد)

مهدی ضیائیان مفید، علي نخچيان

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

195

بررسی تاثیر تعادل زندگی کاری بر حفظ کارکنان حرفه ای با نقش میانجی توانمندسازی روانی (مورد مطالعه : کارکنان جهاد دانشگاهی شهر مشهد)

آرزو يزداني1، علي نخچيان2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

196

بررسی تاثیر نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی

مهدی رضاپور

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

197

عوامل موثر بر نسبت نگهداشت وجوه­نقد

فاطمه یزدان ­پناه

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

198

راه کارهای نوین در مدیریت آموزشی با تأکید بر نقش مدیرمدرسه و آموزگار درمدارس

فاطمه کریمیa، علی صادق وندb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

199

بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر ارزش‌گذاری بالاتر از حد حقوق صاحبان سهام و خطر سقوط قیمت سهام

نادر رضاییa، سعید خدادادb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

200

تاثیر اعطاي تسهيلات منابع آزاد و اعتباري بر مطالبات معوق بانکها، مطالعه موردی شعب بانك سپه(مهر اقتصاد خراسان رضوي)

حسین علیزاده سنو [1]، محمد علی اسکندری[2]، عبدالرضا اسعدی[3]

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

201

عوامل مؤثر بر تسهیلات اعطایی پرداخت شده مطالعه موردی شعب بانك سپه(مهر اقتصاد خراسان رضوي)

محمد علی اسکندری [1]،حنانه اسکندری[2] حسین علیزاده سنو [3]، عبدالرضا اسعدی[4]

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

202

ساختارهای ارزیابی‌ و روش های‌ حسابداری‌ کیفیت‌ سود در تولید

حسنیه عزیزملایری

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

203

حسابرسی‌ عملکرد و پاسخگویی‌

حسنیه عزیزملایری

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

204

چگونگی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های امروزی

محمد حجتی نخودچریa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

205

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر تجارت الکترونیک با توجه به نقش میانجی جذب مشتری (مورد مطالعه: مخابرات ایران)

مریم بالویی a علی عباس‌زاده نمینی b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

206

دلایل پیدایش بیمه و ضرورت استفاده از آن با بررسی تاثیر روانی بر اشخاص

وحید حاتم پورa ، سید روح اله حسینی باب اناریb، محمد عسکریc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

207

شناسایی موانع گسترش مشاغل خانگی در بستر کسب و کارهای اینترنتی استان همدان

شهرزاد موهبتیa، جواد نیک نفسb.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

208

بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت سود و کیفیت حسابرسی

فاطمه محمدزاده 

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

209

تاثیر تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالغفور قزل

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

210

برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری با حفظ پایداری

حسین رحیمی کلورa ، علی بخشیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

211

حسابداران آینده: اثر فناوری­‌های نوظهور

حجت اله آتشی گلستانی*1، زهرا کلاته 2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

212

شناسایی موانع گسترش مشاغل خانگی در بستر کسب و کارهای اینترنتی استان همدان

شهرزاد موهبتیa، جواد نیک نفسb.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

213

کلان­ داده و نظریه ­های حسابداری

غریبه اسماعیلی کیاa، حسنا فتحی نیاb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

214

کلان­ داده و تکنیک­های حسابداری

غریبه اسماعیلی کیاa، حسنا فتحی نیاb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

215

بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته وحق الزحمه حسابرسی

مرضیه آقاجانی1، فریبا افشار2، عقیله بستانی اصل3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

216

بررسی تاثیر نوآوری مالی و نوآوری تکنولوژی بر روی رشد اقتصادی

مهدی نبی پور افروزی1*، مصطفی یزدانجو2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

217

شناسایی و اولویت بندی موانع استقرار قابلیت‌های مدیریت استعداد به منظور چابکی سازمانی با استفاده از روش ANP فازی

مهرزاد عبداله زاده ، عزالدین مهربان، مینو یوسفی ، سورنا عبداله زاده

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

218

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارآفرینانه با تعدیل گری شناخت فرصت ها و شایستگی عملیاتی

مهرزاد عبداله زاده1 ، سورنا عبداله زاده2، عزالدین مهربان، مینویوسفی4

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

219

نقش اطمینان و نوآوری تکنولوژیکی با رشد اقتصادی

توحید مهدوی علی بابالو1

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

220

بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران  بر سیاست سرمایه درگردش با تأکيد برکيفيت عملکرد کمیته حسابرسي شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

ناهید مالکی نیا1، شهرام صبری2، ظاهر سپهریان3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

221

بازاریابی اینترنتی در ایران

علی بخشیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

222

بررسی تاثیر سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی بر هزینه بدهی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محدیثا گلی­کناریa، مهدیس نیکزاد قادیکلاییb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

223

بررسی اهمیت اختیارات مدیریتی بر رابطه بین توانایی مدیریت و نگهداری وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیده حدیث قدردانa ، مهدیس نیکزاد قادیکلاییb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

224

الگوی آسیب­شناسی سازمانی مبتنی بر محرک­های انگیزشی مدیر عامل

سمیه صائب نیا1، نیما اسکندری­نیا2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

225

بررسی تاثیر پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

فاطمه صالحانیa، مهدیس نیکزاد قادیکلاییb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

226

نقش قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد بازاریابی در صنعت بیمه

زهرا ابراهیمی a، سمیه صائب نیا b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

227

بررسی رابطه بین خوش بینی مدیران و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سودا عطائیa، عادل شاه ولی زادهb، سعید علیپورc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

228

بررسی تاثیر ریسک خطای پیش بینی سود بر رابطه بین خوش بینی مدیران و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سودا عطائیa، عادل شاه ولی زادهb، سعید علیپورc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

229

نقش سواد مالی سرمایه‌گذاران بر بازدهی و سودآوری آنها در بورس اوراق بهادار ایران

علی قلی‌پور -محمدحسین عبدالرحیمیان 

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

230

ارزیابی پتانسیل های بیمه ای و سهم بیمه معلم از بازار بیمه ای استان اردبیل

صالح حبیبی فرد

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

231

بررسی تأثیر نسبت گردش دارایی و دوره وصول مطالبات از شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر رتبه‌بندی اعتباری با رویکرد مدل امتیاز بازار نوظهور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوشین رجبیa، عادل شاه ولی زادهb، وحدت آقاجانیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

232

بررسی تأثیر سرمایه در گردش، رشد فروش و نسبت جاری از شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر رتبه‌بندی اعتباری با رویکرد مدل امتیاز بازار نوظهور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوشین رجبیa، عادل شاه ولی زادهb، وحدت آقاجانیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

233

بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

مریم رحیمیa، عادل شاه ولی زادهb، وحدت آقاجانیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

234

بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

مریم رحیمیa، عادل شاه ولی زادهb، وحدت آقاجانیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

235

بررسی ارتباط بین تنوع جنسیتی در هیئت‌مدیره و هزینه نمایندگی با تأکید بر نقش تعدیلی محیط اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیده ندا ناظمی  a، یعثوب شاه ولی زادهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

236

تاثیر نوع استراتژی و توانمندی­های سازمانی بر عملکرد: نقش میانجی تکنیک­های حسابداری مدیریت

بهنام کرمشاهی a، تابنده صالحیb، زینب اعظمیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

237

بررسی نقش دانش حسابدار ارشد و در دسترس بودن و عملکرد نرم افزار حسابداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی

محمدهادی عبدی جوکانیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

238

بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر ساختار سرمایه بهینه

محبوبه رکن آبادی a و سکینه شمس الدینی  b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

239

بررسي تاثير كوويد-19 بر ويژگي­هاي تبليغاتي رسانه­هاي اجتماعي در صنعت‌‌فروش‌غذا (مورد مطالعه : رستوران­ها، فست فودها و كافه­هاي شهرستان بهشهر)

علیرضا زمانیانa، فرید رحیمی نژادb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

240

بررسی تاثیر مديريت منابع انساني استراتژيك بر نشاط سازمانی در صنعت بیمه

نسرین خدا بخشی هفشجانیa، سمیه صائب نیاb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

241

بررسی تاثیر بحران مالی بر ریسک عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدخالقیa وسکینه شمس الدینی b

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

242

بررسی احساس امنیت بر میزان وفاداری گردشگران

زهرا زکی پور کینجی، مهدی رمضان زاده لسبوئی، مرتضی خزائی پول

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

243

ارائه الگوی توسعه عملکرد سازمانی با استفاده از روش پدیدار شناسی

(مطالعه موری: شهرداری اراک)

میثم مهرافشان

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

244

بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خوانایی گزارشگری مالی

میثم محمودزاده

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

245

مدلسازی ساختاری تفسیری مدیریت زنجیره تامین سبز در نوآوری کسب و کار

فروردین میرمطلبیa، صادق عابدیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

246

مروری بر مدیریت زنجیره سبز (اهمیت، مزایا، رویکردها)

فروردین میرمطلبیa، صادق عابدیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

247

بررسی رابطه تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و ریسک با توجه به نقش تعدیلگر سهامداران نهادی

نادر نقش بندی،  نوراله اویسی ، محمد الوندی بهلولی،  آرش الهی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

248

بررسی رابطه تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی، اعتماد بیش از حد مدیرعامل و بدهی های بانکی

نادر نقش بندی، محمد الوندی بهلولی، نوراله اویسی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

249

بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی

هوشنگ محسنی، ابولقاسم محسنی، نادر نقش بندی و هادی سعیدی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

250

بررسی رابطه حسابرسان پرمشغله، گزارشگری مالی به موقع و کیفیت گزارشگری مالی

ابولقاسم محسنی ،هوشنگ محسنی، ، نادر نقش بندی و آرش الهی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

251

تاثیر تسلط محیطي بر انگیزش پیشرفت تحصیلي

مرتضی بابائی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

252سرمایه گذاری در مشتقات مالی و تاثیر آن بر بازدهی سبد اوراق بهادارنادر رضایی، پرویز زیغمی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

253
تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر سودمندی اطلاعات حسابداری

فاطمه یزدان پناه

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

254

چالش‌ها و راهکار‌های مدیریت منابع انسانی (توانمندسازی)

محسن صادق‌نیا

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

255

بررسی تاثیر ارزش های مصرف بر قصد خرید با نقش میانجی قابلیت اطمینان به محصولات غذایی (مورد مطالعه:  فروشگاه اتکا در شهر ساری)

نقی فرمانبرa، علی اکبرعزیزپور شوبیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

256

مروری بر سرمایه فکری سبز و عملکرد مالی (نظریه ها، عوامل و ویژگی ها)

حسنا فتحی نیاa، غریبه اسماعیلی کیاb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

257

بررسی رابطه بین متعییر های مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان های دولتی ایران با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری

کیوان اوچی اردبیلیa، محمد فیضی زنگیرb، محمد روحی عیسی لوc ، محمد خیراندیش d ، بهنام آزادی e

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

258

طراحی، ایجاد، برنامه‌ریزی یک پروژه تحت نرم‌افزار مدیریتی کنترل پروژه

سید امیررضا اسلامی پویاa، عاطفه حسن‌زادهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

259

مروری بر صنعت بیمه در ایران

علی نقدی خناچاهa، عاطفه حسن‌زادهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

260

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در کنترل و بررسی پروژه‌های پشتیبانی، توسعه و تولید نرم‌افزار

محمدحسین فروغیa، عاطفه حسن‌زادهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

261

تأثیر نوآوری ساختارشکن در مسیر موفقیت کسب‌وکار

مجید رفیعیان اصفهانی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

262

بررسی تاثیر عدالت خدمات، کیفیت خدمات، تاثیر اجتماعی و تصویر شرکتی بر رضایت از خدمات و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در شهر ساری)

وجیهه عرب حسن خانی a، علی اکبرعزیزپور شوبیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

263

بررسی تاثیر کنترل داخلی و پایداری شرکت ﺑﺮ ﺭﯾﺴﮏ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﻭ ﺭﯾﺴﮏ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

میلاد حبیب اللهی1، یعقوب پورکریم2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

264

بررسی و شناسایی موانع و مشکلات توسعه صادرات در همدان با استفاده از مدل آسیب شناسی سه شاخکی

لعیا شورینیa، کامبیز حمیدیb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

265

بررسی رابطه کیفیت حسابداری وریسک نقدشوندگی با پیش بینی بازده سهام با استفاده ازمدل فاماوفرنچ درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نادر رضایی a، ابراهیم حسین زادهb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

266  

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

267

Audit Report Delay, Debt Maturity Structure and Earnings Management

 

Saeed Alipour1, Maryam Talebolelm2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

268

بررسی تأثیر اطلاعات بر تصمیم‌گیری هیأت‌مدیره

سلمان چراغی بادی،a، میثم عرب زاده b، حسن قدرتی قزاآنی،c حسین جباریd، مصطفی ایزدپورf

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

269

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در کسب و کار های کوچک و متوسط استان اصفهان

حامد آرامش1، مهیم تاش2، فرهاد کیانی فلاورجانی3

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

270

بهبود و تقویت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: اینترنت بانک تجارت)

حسین سعادتی a، مجید افشاری رادb، میثم رافعیc

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

271

بررسی تأثیر گزارشگری پایداری بر ارتباطات سیاسی با تأکید بر نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سولماز صبور*، سعید علی پور**

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

272

تاثیر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی واحدهای تجاری بر حق الزحمه حسابرسی

اکرم افسای

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

273

تحلیل ساختارهای نظری مرتبط با اتخاذ فناوری در حرفه حسابرسی

اکرم افسای

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

274

تاثیر مدل ارزیابی دیسک (DISC) در مدیریت استعداد فرایندهای منابع انسانی

محمد صالح منصورزعیم

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

275

پایداری سود از زوایای مختلف

مهدی رضاییa، امیررضا رضائی میرقائدb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

276

نقش بازاریابی آنلاین بر جذب گردشگر در آژانس های مسافرتی شهر ساری

مهدی رمضان زاده لسبوئی1، مریم عرب دراسله2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

277

مروری بر مفهوم مربی گری در سازمان

فاطمه صادقی[1]، ابراهیم جواهری زادهb 

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

278

بررسی تاثیر استفاده از بازاریابی دیجیتال در مقایسه با بازاریابی سنتی بر بیمه های اجتماعی

مهدی سماواتیa

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

279

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه بانک تجارت استان همدان)

 

سید حسین علویa، کامبیز حمیدیb.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

280

شناسایی و رتبه بندی مولفه های اصلاح نظام ادری از نظر مدیران ادارات دولتی زاهدان

شهین دهمرده

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

281

شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های تغییرپذیری مدیر از دید کارکنان

فاطمه عدالتی پور

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

282

نقش محتوای کتب درسی در ارتقاء سطح دانش و پژوهش معلمان

منور مالکی*1، پونه تقوی2

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

283

چالش های یاددهی و یادگیری برخط (آنلاین، از راه دور) تجربه ای از شرایط تدریس در زمان کرونا

مریم عرب اول

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

284

شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین با استفاده از تاپسیس فازی در شرکت دارویی کاسپین تأمین

مریم پورنصیر رودبنه a، محسن یزدی‌پورb، حامد صابونیc.

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

285

بررسی تأثیر حمایت از سرمایه‌گذار بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا عزیزی بالابیگلو a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

286

تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)

مهدی محمدیa؛ ایوب گراوندb

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

287

بررسی تأثیر رتبه‌بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها

حمیدرضا عزیزی بالابیگلو a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

288

بررسی تأثیر سطح افشای ریسک  بر قرارداد بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا عزیزی بالابیگلو a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5

289

بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمیدرضا عزیزی بالابیگلو a

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

290

استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود

فاطمه دکامینی

پذیرش

دانلود مقاله

دانلود گواهی

5