امروز : 

7 اسفند 1402 5:44 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

شماره های تماس : 

09033845167

045-33745851-2

داخلی 2

دبیرخانه همایش – پاسخگویی 9 صبح الی 14 به جز ایام تعطیل 

پست های الکترونیک جهت برقراری ارتباط :

s.saebniya@gmail.com – confnashr.2021@gmail.com