امروز : 

7 اسفند 1402 3:47 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

تعرفه
های ثبت نام

نویسنده

هزینه

 

داوری مقاله اول
داوری مقاله ؛
گواهینامه همایش به صورت الکترونیکی

دانشجویان

300 هزار تومان

 

اساتید هیئت علمی

350 هزار تومان

 

دستگاه های دولتی و ثبت نام آزاد

400هزار تومان

 

داوری مقاله دوم به بعد

به ازای هر مقاله : داوری مقاله ؛ گواهینامه
همایش به صورت الکترونیکی

دانشجویان

250 هزار تومان

 

اساتید هیئت علمی

300 هزار تومان

 

دستگاه های دولتی و ثبت نام آزاد

350 هزار تومان

 

در صورت درخواست گواهینامه بصورت چاپی
و  یک عدد سی دی مجموعه مقالات

تمامی افراد

150 هزار تومان

 

ویراستاری مقاله

تمامی افراد

50 هزار تومان

 

تبدیل پایان نامه به مقاله

تمامی افراد

800 هزار تومان

 

شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و
دریافت گواهی همایش

200 هزار تومان

 

شرکت
دانشجویان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهی همایش

150 هزار تومان

تذکر:

در صورت پذیرش مقاله، لطفا هزینه ها به شماره کارت 6037701623929863 به نام اسماعیل صبوری واریز گردد. پس از واریز وجه، لطفا رسید پرداخت به شماره ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ واتساپ شود.

بارگذاری کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی است.

توجه:
در صورت داشتن هرگونه سوال و یا بروز هرگونه مشکل می توانید با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید.