امروز : 

15 آذر 1401 11:28 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

1401/12/07

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

1401/12/09

برگزاری رویداد

1401/12/11

نتایج داوری

زودهنگام