امروز : 

7 اسفند 1402 5:22 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

1401/12/07

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

1401/12/09

برگزاری رویداد

1401/12/11

نتایج داوری

زودهنگام