امروز : 

5 مهر 1402 9:17 ق.ظ
| |

نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

1401/12/07

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

1401/12/09

برگزاری رویداد

1401/12/11

نتایج داوری

زودهنگام